ამინდის პროგნოზი

ბმულები

მიწას ბინდი დასწოლია,

სევდის ფერად ცოცხლობს ღამე,

ზეცას ცრემლი წამოსვლია

მთებში ქარი ითვლის წამებს.

ჩუმი ქროლვა წარსულ წლების

ღრუბლებს შავად აფერადებს,

მოგონების მკვდარი მთები,

სითბოს ართმევს გრძნობის თვალებს

მხოლოდ ცივი მდუმარება.

კლავს სამოთხეს მთვარის გულში,

იდუმალების მღვრიე ფერებით,

როგორც წარსულის მდუღარე სისხლი,

მაღალი მთიდან შავი ჩვენებით,

მოედინება მდუმარე ნისლი.

გზად იპყრობს ქარში დაკარგულ ფიქრებს,

და ხეებს შორის მათ დაატარებს,

თან იხმობს ზეცით წყვდიადის სიზმრებს,

და თავის გულში მათ ასამარებს.

ღამე კი იწვის როგორც სანთელი,

ვით ზეცის დარდი  სამყაროს გულზე,

და ისევ დადგა  ნეტარი წამი,

ღამემ მეფობა კვლავაც ინება,

მინდვრად დაეშვა სიმშვიდის ჟამი,

გზად პოეზიამ იწყო დინება.

გული გამევსო წმინდა გრძნობებით,

სულში აიმღვრა სევდის აჩრდილი,

გრძნობათა წვიმამ  ჩუმი გოდებით,

ლექსი მოქარგა ცრემლად დაღვრილი.

ჩემი კალამი ფუნჯად ქცეული,

ლექსია ჩემი სიცოცხლე,

მზე –  პოეზიის მდინარე,

ფურცლების გულში ვიცოცხლებ,

მუდმივი სევდით მძვინვარე,

მე სიყვარულის არსებას,

ჩემს სულში მელნით ავსახავ,

ამ სულს ვაცოცხლებ ლექსებად,

ვით ედემს  ისე დავხატავ,

თბილი გრძნობების სიცოცხლე,

მოეფინება თეთრ ფურცლებს,

იქცევა სიბრძნის საუნჯედ,

სკოლის  სტრატეგიული  ხედვა

ჩვენი სკოლა ამზადებს მოსწავლეებს წარმატებული მომავლისათვის.

სკოლის მისია

ჩვენი სკოლა მოსწავლეების წარმატებული მომავლისათვის მომზადებას მიაღწევს იმით, რომ უზრუნვლყოფს უსაფრთხო და წამახალისებელ გარემოს, განათლების სრულ მისაწვდომობას და ერთნაირ მოლოდინს ყველა მოსწავლისათვის, სწავლა-სწავლების მაღალ სტანდარტებს, მასწავლებელთა უწყვეტ პროფესიულ განვითარებას.