ამინდის პროგნოზი

ბმულები

ნანა მალაყმაძე

თავმჯდომარე

ირინე ხოზრევანიძე

მდივანი

ლალი ბროლაძე

მშობელი

მაგდა ძნელაძე

მშობელი

საბა მელია

მოსწავლე(XII)

ელენე აბაშიძე

მოსწავლე(XI)

 

სკოლის  სტრატეგიული  ხედვა

ჩვენი სკოლა ამზადებს მოსწავლეებს წარმატებული მომავლისათვის.

სკოლის მისია

ჩვენი სკოლა მოსწავლეების წარმატებული მომავლისათვის მომზადებას მიაღწევს იმით, რომ უზრუნვლყოფს უსაფრთხო და წამახალისებელ გარემოს, განათლების სრულ მისაწვდომობას და ერთნაირ მოლოდინს ყველა მოსწავლისათვის, სწავლა-სწავლების მაღალ სტანდარტებს, მასწავლებელთა უწყვეტ პროფესიულ განვითარებას.