ამინდის პროგნოზი

ბმულები

მინდა გიმღერო ჩემი სიმღერა,

ჩემსავე გულში  ჩუმად ნამღერი,

მინდა მოგიძღვნა ჩემი ლექსები,

ჩემს ხელის გულზე ცრემლით ნაწერი.

მინდა გიამბო მშვიდი ზღაპრები

სულში აგინთო თბილი სანთელი,

მინდა გაჩუქო თეთრი ვარდები

შენთვის გავაღო გულის სარქმელი.

მინდა გასმინო ჩემი ლოცვები,

უსიტყვოდ თქმული, უხმოდ ნამღერი,

მინდა გითხრა რომ სითბოდ მოვედი,

ის მიუყვება ღამით ზღვის ნაპირს,

ზღვა მშვიდია და არც ქარი არ ქრის,

მას ესმის ღამის სიჩუმე მხოლოდ,

ამ სიჩუმეში  ოცნება ცოცხლობს,

ამ ოცნებაში გართული სწორედ,

უხმოდ მიჰყვება ფიქრების მორევს,

ღამე ვერ ფარავს სევდას თვალებში,

ის არსად ქრება  ცოცხლობს წამებში.

მიდის უსაზღვროდ  საით  არ იცის,

უსაზღვროებას საზღვრებს უძებნის,

 ზეცას რომ გავხედავ იქ მთვარე ხატია,

სიზმრით დახატული, ზეცის თეთრი გული,

ნეტა სიზმარია თუ მართლა ცხადია?!

ფურცელზე დაწერილი, ჩემი სიყვარული.

ვარსკვლავებს რომ ვხედავ, გულში მიხარია,

თითქოს ოცნებაა ქარში დაკარგული,

ნეტა მართალია, თუ ღამის ლანდია?!

ცრემლით მოვერცხლილი ჩემი სიყვარული.

როცა ღამის სიო სახეზე მეხება,

მათრობს თბილი სევდა  მასში გახვეული,

ღამე მაშინ გამოჩნდება,

მზეს რომ შეცვლის  ბინდი გლოვის,

დილა მაშინ გათენდება,

დრო რომ მოვა მთვარის მოკვლის,

ცისფერ მთებში დაქრის სევდა,

ოცნებებით წამებს ებრძვის,

მხოლოდ მაშინ გაჩერდება,

როცა ნახავს  ნაპირს ზეცის,

მთვარის შუქი აწევს ღამეს,

სკოლის  სტრატეგიული  ხედვა

ჩვენი სკოლა ამზადებს მოსწავლეებს წარმატებული მომავლისათვის.

სკოლის მისია

ჩვენი სკოლა მოსწავლეების წარმატებული მომავლისათვის მომზადებას მიაღწევს იმით, რომ უზრუნვლყოფს უსაფრთხო და წამახალისებელ გარემოს, განათლების სრულ მისაწვდომობას და ერთნაირ მოლოდინს ყველა მოსწავლისათვის, სწავლა-სწავლების მაღალ სტანდარტებს, მასწავლებელთა უწყვეტ პროფესიულ განვითარებას.