ამინდის პროგნოზი

ბმულები

1

უშანგი არძენაძე

მუშა

1

რამინ თეთრაძე

დარაჯი

2

რევაზ რიონიძე

-

3

იაგორ წურწუმია

-

1

დალი ჯიჯავაძე

დამლაგებელი

2

მერი აბესლამიძე

-

3

ნინო ჩხაიძე

-

4

ფიქრია ლორია

-

5

როზა მჟავანაძე

-

6

ნანა გორგაძე

-

7

ალიონა იაშჩენკო

-

8

კონსტანტინე ბისიეშვილი

-

 

 

 

 

 

 

 

ფსიქოლოგი

 

1

ლინდა შალიკაძე

 

 

 

 

 

სსსმ მოსწავლის ასისტენტი

 

1

ცირა აბაშიძე

 

2

ირინე ფუტკარაძე

 

3

ფატმან ზოიძე

 

 

 

 

 

ენისა და მეტყველების სპეციალისტი

 

 

მარიამ ნადარაია

 

 

 

 

1

მზია ხალვაში

ექიმი

 

სკოლის სტრატეგიული ხედვა

შევქმნათ ისეთი გარემო, სადაც ყველა მოსწავლე შეძლებს ცოდნის შეძენას, გამოყენებას, საზოგადოებრივი ცხოვრებისათვის საჭირო უნარ–­ჩვე­ვების გამომუშავებასა და საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვან გამოვლენას.

სკოლის მისია

აღზარდოს  დამოუკიდებელი, შემოქმედებითი, საკუთარი შესაძლებობის მუდმივად განვითარების შემძლე, ინფორმირებული და ამ ინფორმაციის ადეკვატურად გამოყენების უნარის მქონე, ბუნებრივი გარემოს დამცველი, კანონმორჩილი და ტოლერანტი მოქალაქე.

სკოლის  ღირებულებები

უსაფრთხო და წამახალისებელი გარემო; განათლების სრული მისაწვდომობა და ერთნაირი მოლოდინი ყველა მოსწავლისაგან; განათლების მაღალი ხარისხი; მასწავლებელთა უწყვეტი პროფესიული განვითარება; კოლეგიალური მხარდაჭერა და თანამშრომლობა; შრომითი და საშემსრულებლო დისციპლინა.