ამინდის პროგნოზი

ბმულები

1

ნათია დავითაძე

2

ილონა სურმანიძე

3

თამარ დავითაძე

 

1

იზოლდა

გორგილაძე

2

ნაზიბროლა

ბერაძე

3

ნათელა

სვანიძე

4

გულიკო

მაკარაძე

5

ნინო

ბერაძე

6

ნანა

ბერიძე

7

იამზე

ქათამაძე

8

ადამ

ცეცხლაძე

9

ფატი

გობაძე

10

მაგული

ლომთაძე

11

ნუგზარ

გობაძე

12

ცირა

ბიოლქვაძე

13

ნათია

გუმბერიძე

14

მარინა

აბუსელიძე

15

მანველიტა

ბზეკანავა

1

ლიანა

ფასიეშვილი

2

მანველიტა

სარჯველაძე

3

ნანული

ნაკაიძე

4

ლალი

თევზაძე

5

ლიანა

არველაძე

6

ქეთევან

კვაჭაძე

7

ნანა

ჩხაიძე

8

ირინე

მამულაძე

9

ნინო

ჩხაიძე

10

დალი

ქობულაძე

11

ფატმანი

სურმანიძე

12

თინათინ

დავითაძე

13

თამთა

კვარაცხელია

1

მადონა

წივწივაძე

2

ნანა

თავართქილაძე

3

ნინო

ქათამაძე

4

ლამზირა

ზოიძე

5

რუსუდან

წულუკიძე

6

მაია

ჩაგანავა

7

შორენა

მუხაშავრია

8

ვახტანგ

თავდგირიძე

9

ინგა

დოლიძე

10

მარინე

ჩაგანავა

11

თამარ

ერქომაიშვილი

12

თამარ

ანანიძე

სკოლის სტრატეგიული ხედვა

შევქმნათ ისეთი გარემო, სადაც ყველა მოსწავლე შეძლებს ცოდნის შეძენას, გამოყენებას, საზოგადოებრივი ცხოვრებისათვის საჭირო უნარ–­ჩვე­ვების გამომუშავებასა და საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვან გამოვლენას.

სკოლის მისია

აღზარდოს  დამოუკიდებელი, შემოქმედებითი, საკუთარი შესაძლებობის მუდმივად განვითარების შემძლე, ინფორმირებული და ამ ინფორმაციის ადეკვატურად გამოყენების უნარის მქონე, ბუნებრივი გარემოს დამცველი, კანონმორჩილი და ტოლერანტი მოქალაქე.

სკოლის  ღირებულებები

უსაფრთხო და წამახალისებელი გარემო; განათლების სრული მისაწვდომობა და ერთნაირი მოლოდინი ყველა მოსწავლისაგან; განათლების მაღალი ხარისხი; მასწავლებელთა უწყვეტი პროფესიული განვითარება; კოლეგიალური მხარდაჭერა და თანამშრომლობა; შრომითი და საშემსრულებლო დისციპლინა.