ამინდის პროგნოზი

ბმულები

1

ნატო მოისწრაფიშვილი

2

ნათია დავითაძე

1

იზოლდა გორგილაძე

2

ნაზიბროლა ბერაძე

3

ნათელა სვანიძე

4

გულიკო მაკარაძე

5

ადამ ცეცხლაძე

6

ნინო ბერაძე

7

ნანა ბერიძე

8

იამზე ქათამაძე

9

ფატი გობაძე

10

მაგული ლომთაძე

11

ნათია გუმბერიძე

12

მარინა აბუსელიძე

13

ირინე მამულაძე

 

1

ლიანა ფასიეშვილი

2

მანველიტა სარჯველაძე

3

ნანული ნაკაიძე

4

ლალი თევზაძე

5

ლიანა არველაძე

6

ქეთევან კვაჭაძე

7

ნანა ჩხაიძე

8

ირინე მამულაძე

9

ნინო ჩხაიძე

10

დალი ქობულაძე

11

ფატმან სურმანიძე

12

თინათინ დავითაძე

1

მადონა წივწივაძე

2

ნანა თავართქილაძე

3

ნინო ქათამაძე

4

მარინე ჩაგანავა

5

თამარ ერქომაიშვილი

6

თამარ ანანიძე

7

მაია ჩაგანავა

8

ვახტანგ თავდგირიძე

9

შორენა მუხაშავრია

10

ინგა დოლიძე

11

რუსუდან წულუკიძე

 

სკოლის  სტრატეგიული  ხედვა

ჩვენი სკოლა ამზადებს მოსწავლეებს წარმატებული მომავლისათვის.

სკოლის მისია

ჩვენი სკოლა მოსწავლეების წარმატებული მომავლისათვის მომზადებას მიაღწევს იმით, რომ უზრუნვლყოფს უსაფრთხო და წამახალისებელ გარემოს, განათლების სრულ მისაწვდომობას და ერთნაირ მოლოდინს ყველა მოსწავლისათვის, სწავლა-სწავლების მაღალ სტანდარტებს, მასწავლებელთა უწყვეტ პროფესიულ განვითარებას.