ამინდის პროგნოზი

ბმულები

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი - არჩილ ქათამაძე

საქმისმწარმოებელი - თამარ დავითაძე

საინფორმაციო მენეჯერი - ლელა მელიქიშვილი

ბიბლიოთეკარი - მარიამ ჭანტურია

 

სკოლის  სტრატეგიული  ხედვა

ჩვენი სკოლა ამზადებს მოსწავლეებს წარმატებული მომავლისათვის.

სკოლის მისია

ჩვენი სკოლა მოსწავლეების წარმატებული მომავლისათვის მომზადებას მიაღწევს იმით, რომ უზრუნვლყოფს უსაფრთხო და წამახალისებელ გარემოს, განათლების სრულ მისაწვდომობას და ერთნაირ მოლოდინს ყველა მოსწავლისათვის, სწავლა-სწავლების მაღალ სტანდარტებს, მასწავლებელთა უწყვეტ პროფესიულ განვითარებას.