ამინდის პროგნოზი

ბმულები

ერთი ქუჩის კუთხეში ახალგაზრდა ბიჭი მოხუც ქალს ხელიდან ჩანთას ჰგლეჯს. ქალი არ აძლევს, მაგრამ სული მწარეაო იტყვიან, დანის დანახვისთანავე ჩანთას ხელს უშვებს;

ამ ქუჩის პარალელურ ქუჩაზე თხუთმეტიოდე ბიჭი შეგროვილა. რაღაცაზე კამათობენ. ეს კამათი ხელჩართულ ჩხუბში გადაიზარდა და ამ გაუგებრობას ერთი ახალგაზრდა ბიჭი ემსხვერპლა;

ამ ქუჩის ბოლოს პატარა ბაზრობაა, სადაც ერთი ჩასუქებული, წვერგაუპარსავი, მელოტი კაცი თავის უვარგის ,,რაღაცას“ (არა აქვს მნიშვნელობა რას) საკმაოდ ძვირად ასაღებს;

სკოლის  სტრატეგიული  ხედვა

ჩვენი სკოლა ამზადებს მოსწავლეებს წარმატებული მომავლისათვის.

სკოლის მისია

ჩვენი სკოლა მოსწავლეების წარმატებული მომავლისათვის მომზადებას მიაღწევს იმით, რომ უზრუნვლყოფს უსაფრთხო და წამახალისებელ გარემოს, განათლების სრულ მისაწვდომობას და ერთნაირ მოლოდინს ყველა მოსწავლისათვის, სწავლა-სწავლების მაღალ სტანდარტებს, მასწავლებელთა უწყვეტ პროფესიულ განვითარებას.