ამინდის პროგნოზი

ბმულები

ერთი ქუჩის კუთხეში ახალგაზრდა ბიჭი მოხუც ქალს ხელიდან ჩანთას ჰგლეჯს. ქალი არ აძლევს, მაგრამ სული მწარეაო იტყვიან, დანის დანახვისთანავე ჩანთას ხელს უშვებს;

ამ ქუჩის პარალელურ ქუჩაზე თხუთმეტიოდე ბიჭი შეგროვილა. რაღაცაზე კამათობენ. ეს კამათი ხელჩართულ ჩხუბში გადაიზარდა და ამ გაუგებრობას ერთი ახალგაზრდა ბიჭი ემსხვერპლა;

ამ ქუჩის ბოლოს პატარა ბაზრობაა, სადაც ერთი ჩასუქებული, წვერგაუპარსავი, მელოტი კაცი თავის უვარგის ,,რაღაცას“ (არა აქვს მნიშვნელობა რას) საკმაოდ ძვირად ასაღებს;

სკოლის სტრატეგიული ხედვა

შევქმნათ ისეთი გარემო, სადაც ყველა მოსწავლე შეძლებს ცოდნის შეძენას, გამოყენებას, საზოგადოებრივი ცხოვრებისათვის საჭირო უნარ–­ჩვე­ვების გამომუშავებასა და საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვან გამოვლენას.

სკოლის მისია

აღზარდოს  დამოუკიდებელი, შემოქმედებითი, საკუთარი შესაძლებობის მუდმივად განვითარების შემძლე, ინფორმირებული და ამ ინფორმაციის ადეკვატურად გამოყენების უნარის მქონე, ბუნებრივი გარემოს დამცველი, კანონმორჩილი და ტოლერანტი მოქალაქე.

სკოლის  ღირებულებები

უსაფრთხო და წამახალისებელი გარემო; განათლების სრული მისაწვდომობა და ერთნაირი მოლოდინი ყველა მოსწავლისაგან; განათლების მაღალი ხარისხი; მასწავლებელთა უწყვეტი პროფესიული განვითარება; კოლეგიალური მხარდაჭერა და თანამშრომლობა; შრომითი და საშემსრულებლო დისციპლინა.