ამინდის პროგნოზი

ბმულები

ინგლისური ენის კლუბი - ია ბლაგიძე

სამოქალაქო განათლების კლუბი - მაკა ხინთიბიძე

დებატკლუბი - მზია ბაქრაძე

წიგნისმოყვარულთა კლუბი - თინათინ დავითაძე

გაზეთის კლუბი - ნინო ჩხაიძე

სპორტული კლუბი - ეთერი ხიმშიაშვილი

ფოტომოყვარულთა კლუბი - მარიამ დოლიძე

ეკოკლუბი - მადონა წივწივაძე

მომავლის სუპერგმირები - მეგი ლორთქიფანიძე

სკოლის სტრატეგიული ხედვა

შევქმნათ ისეთი გარემო, სადაც ყველა მოსწავლე შეძლებს ცოდნის შეძენას, გამოყენებას, საზოგადოებრივი ცხოვრებისათვის საჭირო უნარ–­ჩვე­ვების გამომუშავებასა და საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვან გამოვლენას.

სკოლის მისია

აღზარდოს  დამოუკიდებელი, შემოქმედებითი, საკუთარი შესაძლებობის მუდმივად განვითარების შემძლე, ინფორმირებული და ამ ინფორმაციის ადეკვატურად გამოყენების უნარის მქონე, ბუნებრივი გარემოს დამცველი, კანონმორჩილი და ტოლერანტი მოქალაქე.

სკოლის  ღირებულებები

უსაფრთხო და წამახალისებელი გარემო; განათლების სრული მისაწვდომობა და ერთნაირი მოლოდინი ყველა მოსწავლისაგან; განათლების მაღალი ხარისხი; მასწავლებელთა უწყვეტი პროფესიული განვითარება; კოლეგიალური მხარდაჭერა და თანამშრომლობა; შრომითი და საშემსრულებლო დისციპლინა.