ამინდის პროგნოზი

ბმულები

გიორგი კვაჭაძე

 

სესილი ბარამიძე

 

ანანო შაშიკაძე

 

ნატა გორგაძე

 

მარიამ ბერიძე

 

მათე გვიანიძე

 

ერეკლე ფარტენაძე

 

ბარბარე დარჩია

 

ლუკა ფუტკარაძე

 

ლიკა ცეცხლაძე

 

თინათინ გიორგაძე

 

თემო აბულაძე

 

ნატა ვადაჭკორია

 

ბერდია ჯაიანი

 

ნინო ზაქარაძე

 

საბა კაკულია

თავმჯდომარე (საბაზო საფეხური)

ელზა ქათამაძე

 

დავით ზაქარაძე

 

შოთიკო ზანდარაძე

 

ნინო თურმანიძე

 

კირა კვეკვესკირი

 

ენრიკე ავალიანი

 

ანა ბზიკაძე

 

გიორგი ბოლქვაძე

 

სალომე ზაქარაძე

 

მეგი ლორთქიფანიძე

თავმჯდომარე (საშუალო საფეხური)

ხატია ჯაიანი

 

ანრი საგინაძე

 

ელენე აბაშიძე

 

ნიკა ლაბაძე

 

მირზა შანთაძე

 

ნინი ჩოგაძე

 

ქეთევან ქამადაძე

 

თიკო ბათნიძე

 

საბა მელია

 

ელენე კურცხალიძე

 

სალომე აბესლამიძე

 

 

სკოლის სტრატეგიული ხედვა

შევქმნათ ისეთი გარემო, სადაც ყველა მოსწავლე შეძლებს ცოდნის შეძენას, გამოყენებას, საზოგადოებრივი ცხოვრებისათვის საჭირო უნარ–­ჩვე­ვების გამომუშავებასა და საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვან გამოვლენას.

სკოლის მისია

აღზარდოს  დამოუკიდებელი, შემოქმედებითი, საკუთარი შესაძლებობის მუდმივად განვითარების შემძლე, ინფორმირებული და ამ ინფორმაციის ადეკვატურად გამოყენების უნარის მქონე, ბუნებრივი გარემოს დამცველი, კანონმორჩილი და ტოლერანტი მოქალაქე.

სკოლის  ღირებულებები

უსაფრთხო და წამახალისებელი გარემო; განათლების სრული მისაწვდომობა და ერთნაირი მოლოდინი ყველა მოსწავლისაგან; განათლების მაღალი ხარისხი; მასწავლებელთა უწყვეტი პროფესიული განვითარება; კოლეგიალური მხარდაჭერა და თანამშრომლობა; შრომითი და საშემსრულებლო დისციპლინა.