ამინდის პროგნოზი

ბმულები

ვინ ვარ?

ღრუბლის ნაგლეჯი ვარ

და ზღვის ერთი წვეთი,

მთელი დედამიწის

მხოლოდ ერთი კენჭი,

ერთი ფოთოლი ვარ

ობლად ჩამომჯდარი

და მთის ნაკადული

ცრემლად დანაღვარი.

 

 

 

ქალი

 

ქალი სინაზეა,

სითბო, სიყვარული,

ქალი ალვის ხეა

მკაცრი, მედიდური.

აღელვებულ ზღვებში

ქალი, ზურგის ქარი

და თუ განარისხეს

ხდება ქარიშხალი.

ქალი დედა არის

და თავდავიწყება,

ყველას ცხოვრება ხომ

ქალით დაიწყება.

 

 

ჩემი კუთხე

 

ვით ჩემი კუთხე, მზიანი მხარე,

სხვა სილამაზე სად არის ნეტავ,

ეს ბუმბერაზი, დიადი მთები

როგორ ამაყად აჭრილან ზეცად.

მათი შემყურე ცაც მოხიბლულა

დედამიწისკენ ისწრაფვის მეტად,

თავზე ევლება, უკოცნის სახეს,

ვით მძივი მკერდზე ედება თეთრად.

 

 

ნინო ქათამაძე

სკოლის სტრატეგიული ხედვა

შევქმნათ ისეთი გარემო, სადაც ყველა მოსწავლე შეძლებს ცოდნის შეძენას, გამოყენებას, საზოგადოებრივი ცხოვრებისათვის საჭირო უნარ–­ჩვე­ვების გამომუშავებასა და საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვან გამოვლენას.

სკოლის მისია

აღზარდოს  დამოუკიდებელი, შემოქმედებითი, საკუთარი შესაძლებობის მუდმივად განვითარების შემძლე, ინფორმირებული და ამ ინფორმაციის ადეკვატურად გამოყენების უნარის მქონე, ბუნებრივი გარემოს დამცველი, კანონმორჩილი და ტოლერანტი მოქალაქე.

სკოლის  ღირებულებები

უსაფრთხო და წამახალისებელი გარემო; განათლების სრული მისაწვდომობა და ერთნაირი მოლოდინი ყველა მოსწავლისაგან; განათლების მაღალი ხარისხი; მასწავლებელთა უწყვეტი პროფესიული განვითარება; კოლეგიალური მხარდაჭერა და თანამშრომლობა; შრომითი და საშემსრულებლო დისციპლინა.