ამინდის პროგნოზი

ბმულები

08.06.2024.Batumi. Georgien

Aktionstag-Deutsch für Groß und Klein.

Standort: Staatliche Shota Rustaveli Universität Batumi.

გერმანული ენა დიდებისა და პატარებისათვის.

გერმანული ენის დღე ბათუმში.

ბათუმის მე-8 საჯარო სკოლის 5-ე კლასის მოსწავლეებმა (მასწ. ნანული დიასამიძე) მონაწილეობა მიიღეს გერმანული ენის დღისადმი გამართულ აქციაში. ოფიციალური გახსნის შემდეგ მოსწავლეებს და ასევე მათ მშობლებსაც შესაძლებლობა ჰქონდათ დასწრებოდნენ შესანიშნავად ორგანიზებულ ვორკშოფებს, საინფორმაციო შეხვედრებს, საუბრებს *რატომ გერმანული?*/*Warum -Deutsch?*

მოსწავლეებმა, მშობლებმაც და პედაგოგებმაც მიიღეს ბევრი საჩუქარი, წიგნები, საინფორმაციო ბუკლეტები, სასწავლო რესურსები, სუვენირები.

5-ე  კლასის მოსწავლეებმა სამახსოვრო ფოტოები გადაიღეს  გერმანიის ელჩის მოადგლესთან საქართველოში ქალბატონ ტანია ჰუტთან და ავსტრიის ელჩთან საქართველოში ბატონ   თომან მიულერთან.

უღრმესი მადლობა საქართველოში მოღვაწე ყველა გერმანულ და

ავსტრიულ ინსტიტუციების მხარდაჭერისა და თანამშრომლობისათვის. 

სკოლის სტრატეგიული ხედვა

შევქმნათ ისეთი გარემო, სადაც ყველა მოსწავლე შეძლებს ცოდნის შეძენას, გამოყენებას, საზოგადოებრივი ცხოვრებისათვის საჭირო უნარ–­ჩვე­ვების გამომუშავებასა და საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვან გამოვლენას.

სკოლის მისია

აღზარდოს  დამოუკიდებელი, შემოქმედებითი, საკუთარი შესაძლებობის მუდმივად განვითარების შემძლე, ინფორმირებული და ამ ინფორმაციის ადეკვატურად გამოყენების უნარის მქონე, ბუნებრივი გარემოს დამცველი, კანონმორჩილი და ტოლერანტი მოქალაქე.

სკოლის  ღირებულებები

უსაფრთხო და წამახალისებელი გარემო; განათლების სრული მისაწვდომობა და ერთნაირი მოლოდინი ყველა მოსწავლისაგან; განათლების მაღალი ხარისხი; მასწავლებელთა უწყვეტი პროფესიული განვითარება; კოლეგიალური მხარდაჭერა და თანამშრომლობა; შრომითი და საშემსრულებლო დისციპლინა.