ამინდის პროგნოზი

ბმულები

#ნორჩქიმიკოსთა კლუბის ქსელი და საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტისა და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მხარდაჭერით,2024 წლის 2 ივნისს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა ქუთაისში ჩაატარა მოსწავლეთა და მასწავლებელთა ყოველწლიური რესპუბლიკური კონფერენცია "#ოქროსრიცხვი-2024", რომელშიც აქტიური მონაწილეობა მიიღო #სსიპქალაქბათუმის #N8საჯაროსკოლისXკლასისმოსწავლეებმა:
მარიამ გოგუაძე
ანანო გოგიტიძე
თემა:
,,ქიმია როგორც შთაგონება"
ლანა ბოლქვაძე
ლიზი გვიანიძე
თემა:
,,რას მალავენ ვიტამინები"
ხატია ხუჯაძე
თემა:
,,ვიცნობთ კი თაფლს"

 

სკოლის სტრატეგიული ხედვა

შევქმნათ ისეთი გარემო, სადაც ყველა მოსწავლე შეძლებს ცოდნის შეძენას, გამოყენებას, საზოგადოებრივი ცხოვრებისათვის საჭირო უნარ–­ჩვე­ვების გამომუშავებასა და საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვან გამოვლენას.

სკოლის მისია

აღზარდოს  დამოუკიდებელი, შემოქმედებითი, საკუთარი შესაძლებობის მუდმივად განვითარების შემძლე, ინფორმირებული და ამ ინფორმაციის ადეკვატურად გამოყენების უნარის მქონე, ბუნებრივი გარემოს დამცველი, კანონმორჩილი და ტოლერანტი მოქალაქე.

სკოლის  ღირებულებები

უსაფრთხო და წამახალისებელი გარემო; განათლების სრული მისაწვდომობა და ერთნაირი მოლოდინი ყველა მოსწავლისაგან; განათლების მაღალი ხარისხი; მასწავლებელთა უწყვეტი პროფესიული განვითარება; კოლეგიალური მხარდაჭერა და თანამშრომლობა; შრომითი და საშემსრულებლო დისციპლინა.