ამინდის პროგნოზი

ბმულები

სსიპ-ქალაქ ბათუმის N8 საჯარო სკოლამ მოიპოვა "წლის ლიდერი სკოლის ტიტული " და გაიმარჯვა ტექნიკის კონკურსში, რომელიც განხორციელდა USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის ფარგლებში. დიდი მადლობა გაწეული შრომისათვის, საინტერესო და მრავალფეროვანი პროექტებისათვის N8 საჯარო სკოლის სამოქალაქო განათლების მასწავლებელს - მაკა ხინთიბიძეს და მოსწავლეთა თვითმმართველობის თავმჯდომარეს - მეგი ლორთქიფანიძეს.

სკოლის სტრატეგიული ხედვა

შევქმნათ ისეთი გარემო, სადაც ყველა მოსწავლე შეძლებს ცოდნის შეძენას, გამოყენებას, საზოგადოებრივი ცხოვრებისათვის საჭირო უნარ–­ჩვე­ვების გამომუშავებასა და საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვან გამოვლენას.

სკოლის მისია

აღზარდოს  დამოუკიდებელი, შემოქმედებითი, საკუთარი შესაძლებობის მუდმივად განვითარების შემძლე, ინფორმირებული და ამ ინფორმაციის ადეკვატურად გამოყენების უნარის მქონე, ბუნებრივი გარემოს დამცველი, კანონმორჩილი და ტოლერანტი მოქალაქე.

სკოლის  ღირებულებები

უსაფრთხო და წამახალისებელი გარემო; განათლების სრული მისაწვდომობა და ერთნაირი მოლოდინი ყველა მოსწავლისაგან; განათლების მაღალი ხარისხი; მასწავლებელთა უწყვეტი პროფესიული განვითარება; კოლეგიალური მხარდაჭერა და თანამშრომლობა; შრომითი და საშემსრულებლო დისციპლინა.