ამინდის პროგნოზი

ბმულები

ყველა ამ კითხვაზე პასუხის მისაღებად სსიპ-ქალაქ ბათუმის N8 საჯარო სკოლის II ე (დამრ.ირმა დევაძე) კლასის მოსწავლეებმა წაიკითხეს წიგნი - მაკის ციტასის ,, ოჰ, ეს მშობლები".
გააკეთეს პრეზენტაცია, იმსჯელეს, თუ როგორია ცხოვრება შეცვლილი როლებით, რა მოეწონათ და რატომ? როგორ მოიქცეოდნენ მოქმედი გმირის ან მშობლების ადგილზე რომ ყოფილიყვნენ? განიხილეს მთავარი პერსონაჟის საქციელი და მისწერეს წერილი.
მშობლების ჩართულობითა და დახმარებით შექმნეს პოსტერები, შეასრულეს სახალისო სავარჯიშოები. გაიმართა საინტერესო დისკუსია.

 

სკოლის სტრატეგიული ხედვა

შევქმნათ ისეთი გარემო, სადაც ყველა მოსწავლე შეძლებს ცოდნის შეძენას, გამოყენებას, საზოგადოებრივი ცხოვრებისათვის საჭირო უნარ–­ჩვე­ვების გამომუშავებასა და საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვან გამოვლენას.

სკოლის მისია

აღზარდოს  დამოუკიდებელი, შემოქმედებითი, საკუთარი შესაძლებობის მუდმივად განვითარების შემძლე, ინფორმირებული და ამ ინფორმაციის ადეკვატურად გამოყენების უნარის მქონე, ბუნებრივი გარემოს დამცველი, კანონმორჩილი და ტოლერანტი მოქალაქე.

სკოლის  ღირებულებები

უსაფრთხო და წამახალისებელი გარემო; განათლების სრული მისაწვდომობა და ერთნაირი მოლოდინი ყველა მოსწავლისაგან; განათლების მაღალი ხარისხი; მასწავლებელთა უწყვეტი პროფესიული განვითარება; კოლეგიალური მხარდაჭერა და თანამშრომლობა; შრომითი და საშემსრულებლო დისციპლინა.