ამინდის პროგნოზი

ბმულები

მე-10 ბ კლასმა შექმნა ანიმაცია , გაახმოვანა ინგლისურად და საკმაოდ საინტერესოდ წარმოაჩინა “აღდგომა საქართველოში, საბერძნეთში, უკრაინასა და ამერიკაში”.
მე-10 ა კლასმა კი სააღდგომო ტრადიციების შედარებითი ანალიზი power point პრეზენტაციით წარადგინა.
6ვ,7დ,8გ,დ კლასებმა - კრეატიული პოსტერებით წარმოაჩინა ეს ბრწყინვალე დღესასწაული.
ინგლისურის მასწავლებელი ია ბლაგიძე.

7ვ-8ბ კლასში განხორციელდა წამახალისებელი აქტივობები , სხვადასხვა ქვეყანაში სააღდგომო წეს-ჩვეულებებზე მოძიებული ინფორმაციები ჯგუფებში განიხილეს და ადგილზე შექმნეს პოსტერები.
მასწავლებელი ნანა პაპუნიძე.

ყველა ზემოთ აღნიშნული პროექტები მონაწილეობას იღებს English Book Education-ის მიერ ორგანიზებულ სააღდგომო კონკურსში.

სსიპ-ქალაქ ბათუმის N8 საჯარო სკოლა

 

 

სკოლის სტრატეგიული ხედვა

შევქმნათ ისეთი გარემო, სადაც ყველა მოსწავლე შეძლებს ცოდნის შეძენას, გამოყენებას, საზოგადოებრივი ცხოვრებისათვის საჭირო უნარ–­ჩვე­ვების გამომუშავებასა და საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვან გამოვლენას.

სკოლის მისია

აღზარდოს  დამოუკიდებელი, შემოქმედებითი, საკუთარი შესაძლებობის მუდმივად განვითარების შემძლე, ინფორმირებული და ამ ინფორმაციის ადეკვატურად გამოყენების უნარის მქონე, ბუნებრივი გარემოს დამცველი, კანონმორჩილი და ტოლერანტი მოქალაქე.

სკოლის  ღირებულებები

უსაფრთხო და წამახალისებელი გარემო; განათლების სრული მისაწვდომობა და ერთნაირი მოლოდინი ყველა მოსწავლისაგან; განათლების მაღალი ხარისხი; მასწავლებელთა უწყვეტი პროფესიული განვითარება; კოლეგიალური მხარდაჭერა და თანამშრომლობა; შრომითი და საშემსრულებლო დისციპლინა.