ამინდის პროგნოზი

ბმულები

26 აპრილს ll ე (დამრ. ირმა დევაძე) კლასის მოსწავლეები ეწვივნენ ქემალ თურმანიძის ეთნოგრაფიულ მუზეუმ ,,ბორჯღალოს". მოსწავლეებმა დაათვალიერეს მუზეუმში წარმოდგენილი აჭარის რეგიონისთვის დამახასიათებელი საცხოვრებელი და სამეურნეო ნაგებობათა მაკეტები, ხალხური რეწვის დარგები, აგრარული მეურნეობის ყოფითი ცხოვრება. ნახეს ადამიანთა ფიგურები სხვადასხვა საქმიანობისას. შესაბამისი ჩაცმულობით, სამუშაო გარემოთი და იარაღ- ინვენტარით. შეხვდნენ მუზეუმის დამფუძნებელ ბატონ ქემალ თურმანიძეს, რომელმაც საინტერესოდ ესაუბრა თითოეული ექსპონატის დანიშნულებასა და მნიშვნელობაზე.

 

სკოლის სტრატეგიული ხედვა

შევქმნათ ისეთი გარემო, სადაც ყველა მოსწავლე შეძლებს ცოდნის შეძენას, გამოყენებას, საზოგადოებრივი ცხოვრებისათვის საჭირო უნარ–­ჩვე­ვების გამომუშავებასა და საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვან გამოვლენას.

სკოლის მისია

აღზარდოს  დამოუკიდებელი, შემოქმედებითი, საკუთარი შესაძლებობის მუდმივად განვითარების შემძლე, ინფორმირებული და ამ ინფორმაციის ადეკვატურად გამოყენების უნარის მქონე, ბუნებრივი გარემოს დამცველი, კანონმორჩილი და ტოლერანტი მოქალაქე.

სკოლის  ღირებულებები

უსაფრთხო და წამახალისებელი გარემო; განათლების სრული მისაწვდომობა და ერთნაირი მოლოდინი ყველა მოსწავლისაგან; განათლების მაღალი ხარისხი; მასწავლებელთა უწყვეტი პროფესიული განვითარება; კოლეგიალური მხარდაჭერა და თანამშრომლობა; შრომითი და საშემსრულებლო დისციპლინა.