ამინდის პროგნოზი

ბმულები

ქალაქ ბათუმის N8 საჯარო სკოლის მე-2ე (დამრ. ირმა დევაძე) კლასის მოსწავლეებმა წაიკითხეს და განიხილეს ნინო სურმავას, ვასო გულეურისა და ლადო ასლამაზიშვილის მოთხრობები. ნახეს დოკუმენტური ფილმი ქაღალდისა და წიგნის დამზადების შესახებ.

ესტუმრნენ სტამბას. დაესწრნენ წიგნის ბეჭდვის პროცესს. გაიმართა საინტერესო საუბარი სტამბის ხელმძღვანელ, ბატონ გიორგისა და მოსწავლეებს შორის. დაამზადეს ხელნაკეთი წიგნები. გაეცნენ წიგნის ბეჭდვის ისტორიას. შეხვედრა ძალიან საინტერესო და სახალისო იყო.

 

სკოლის სტრატეგიული ხედვა

შევქმნათ ისეთი გარემო, სადაც ყველა მოსწავლე შეძლებს ცოდნის შეძენას, გამოყენებას, საზოგადოებრივი ცხოვრებისათვის საჭირო უნარ–­ჩვე­ვების გამომუშავებასა და საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვან გამოვლენას.

სკოლის მისია

აღზარდოს  დამოუკიდებელი, შემოქმედებითი, საკუთარი შესაძლებობის მუდმივად განვითარების შემძლე, ინფორმირებული და ამ ინფორმაციის ადეკვატურად გამოყენების უნარის მქონე, ბუნებრივი გარემოს დამცველი, კანონმორჩილი და ტოლერანტი მოქალაქე.

სკოლის  ღირებულებები

უსაფრთხო და წამახალისებელი გარემო; განათლების სრული მისაწვდომობა და ერთნაირი მოლოდინი ყველა მოსწავლისაგან; განათლების მაღალი ხარისხი; მასწავლებელთა უწყვეტი პროფესიული განვითარება; კოლეგიალური მხარდაჭერა და თანამშრომლობა; შრომითი და საშემსრულებლო დისციპლინა.