ამინდის პროგნოზი

ბმულები

ამ დღესთან დაკავშირებით სსიპ-ქალაქ ბათუმის N8 საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლის, თინათინ დავითაძის, ინიციატივით დაიგეგმა აქტივობა მშობელთა ჩართულობით. გადაწერე "ვეფხისტყაოსნის"ერთი სტროფი მშობელთან ერთად. ამ ინიციატივას შეუერთდა lVვ კლასი დამრიგებელ მაკა ჩიკაშუას ხელმძღვანელობით. IVვ კლასის მოსწავლეები და მშობლები დიდი ხალისითა და ინტერესით ჩაერთნენ აქტივობაში.

სკოლის სტრატეგიული ხედვა

შევქმნათ ისეთი გარემო, სადაც ყველა მოსწავლე შეძლებს ცოდნის შეძენას, გამოყენებას, საზოგადოებრივი ცხოვრებისათვის საჭირო უნარ–­ჩვე­ვების გამომუშავებასა და საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვან გამოვლენას.

სკოლის მისია

აღზარდოს  დამოუკიდებელი, შემოქმედებითი, საკუთარი შესაძლებობის მუდმივად განვითარების შემძლე, ინფორმირებული და ამ ინფორმაციის ადეკვატურად გამოყენების უნარის მქონე, ბუნებრივი გარემოს დამცველი, კანონმორჩილი და ტოლერანტი მოქალაქე.

სკოლის  ღირებულებები

უსაფრთხო და წამახალისებელი გარემო; განათლების სრული მისაწვდომობა და ერთნაირი მოლოდინი ყველა მოსწავლისაგან; განათლების მაღალი ხარისხი; მასწავლებელთა უწყვეტი პროფესიული განვითარება; კოლეგიალური მხარდაჭერა და თანამშრომლობა; შრომითი და საშემსრულებლო დისციპლინა.