ამინდის პროგნოზი

ბმულები

კიდევ ერთი 1-ლი ადგილი სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადაზე, ხელბურთში სსიპ-ქალაქ ბათუმის N8 საჯარო სკოლის ვაჟებმა მოიპოვეს, ეს პირველი გამარჯვება არაა მათთვის, რა თქმა უნდა, შრომის შედეგია, სკოლის მერე და შაბათ-კვირას ხშირად ვარჯიშობენ მასწავლებელთან ერთად. საუკეთესო მოსწავლედ დასახელდა ენრიკე შავლაძე, როგორც, მასწავლებელი აღნიშნავს, საუკეთესო ბავშვები არიან, შრომისმოყვარე და სანიმუშო ყოფაქცევით გამოირჩევიან, რის გამოც სპორტის მასწავლებელი ეთო ხიმშიაშვილი მადლობას უხდის კლასის დამრიგებელს ხათუნა ლოსაბერიძეს. 

 

სკოლის სტრატეგიული ხედვა

შევქმნათ ისეთი გარემო, სადაც ყველა მოსწავლე შეძლებს ცოდნის შეძენას, გამოყენებას, საზოგადოებრივი ცხოვრებისათვის საჭირო უნარ–­ჩვე­ვების გამომუშავებასა და საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვან გამოვლენას.

სკოლის მისია

აღზარდოს  დამოუკიდებელი, შემოქმედებითი, საკუთარი შესაძლებობის მუდმივად განვითარების შემძლე, ინფორმირებული და ამ ინფორმაციის ადეკვატურად გამოყენების უნარის მქონე, ბუნებრივი გარემოს დამცველი, კანონმორჩილი და ტოლერანტი მოქალაქე.

სკოლის  ღირებულებები

უსაფრთხო და წამახალისებელი გარემო; განათლების სრული მისაწვდომობა და ერთნაირი მოლოდინი ყველა მოსწავლისაგან; განათლების მაღალი ხარისხი; მასწავლებელთა უწყვეტი პროფესიული განვითარება; კოლეგიალური მხარდაჭერა და თანამშრომლობა; შრომითი და საშემსრულებლო დისციპლინა.