ამინდის პროგნოზი

ბმულები

ნათია ცინცაძე
ია ბლაგიძე
აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ განხორციელებულ პროგრამაში ,,პროექტი ჩემს გაკვეთილზე" გაიმარჯვა და დაფინანსება მოიპოვა სსიპ-ქალაქ ბათუმის N8 საჯარო სკოლის ორმა პედაგოგმა:
ნათია ცინცაძე - თემა ,,მედიაწიგნიერება წიგნიერების სადარაჯოზე"
ია ბლაგიძე - თემა ,,English in Practice"
ვულოცავთ მათ ამ გამარჯვებას და წარმატებებს ვუსურვებთ!

 

სკოლის სტრატეგიული ხედვა

შევქმნათ ისეთი გარემო, სადაც ყველა მოსწავლე შეძლებს ცოდნის შეძენას, გამოყენებას, საზოგადოებრივი ცხოვრებისათვის საჭირო უნარ–­ჩვე­ვების გამომუშავებასა და საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვან გამოვლენას.

სკოლის მისია

აღზარდოს  დამოუკიდებელი, შემოქმედებითი, საკუთარი შესაძლებობის მუდმივად განვითარების შემძლე, ინფორმირებული და ამ ინფორმაციის ადეკვატურად გამოყენების უნარის მქონე, ბუნებრივი გარემოს დამცველი, კანონმორჩილი და ტოლერანტი მოქალაქე.

სკოლის  ღირებულებები

უსაფრთხო და წამახალისებელი გარემო; განათლების სრული მისაწვდომობა და ერთნაირი მოლოდინი ყველა მოსწავლისაგან; განათლების მაღალი ხარისხი; მასწავლებელთა უწყვეტი პროფესიული განვითარება; კოლეგიალური მხარდაჭერა და თანამშრომლობა; შრომითი და საშემსრულებლო დისციპლინა.