ამინდის პროგნოზი

ბმულები

სსიპ ქალაქ ბათუმის N8 საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს მიუძღვნეს წარმოდგენა - ,,დასაწყისი დასასრულის გარეშე". სცენარი დაწერა და დადგმა განახორციელა ჩვენი სკოლის მოსწავლე მეგი ლორთქიფანიძემ. წარმოდგენას ესწრებოდნენ მოსწავლეები, პედაგოგები, მშობლები. წარმოდგენა ეხებოდა დამოუკიდებლობასა და ომის თემატიკას. წარმატებებს ვუსურვებთ ნორჩ მსახიობებს.

 

სკოლის სტრატეგიული ხედვა

შევქმნათ ისეთი გარემო, სადაც ყველა მოსწავლე შეძლებს ცოდნის შეძენას, გამოყენებას, საზოგადოებრივი ცხოვრებისათვის საჭირო უნარ–­ჩვე­ვების გამომუშავებასა და საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვან გამოვლენას.

სკოლის მისია

აღზარდოს  დამოუკიდებელი, შემოქმედებითი, საკუთარი შესაძლებობის მუდმივად განვითარების შემძლე, ინფორმირებული და ამ ინფორმაციის ადეკვატურად გამოყენების უნარის მქონე, ბუნებრივი გარემოს დამცველი, კანონმორჩილი და ტოლერანტი მოქალაქე.

სკოლის  ღირებულებები

უსაფრთხო და წამახალისებელი გარემო; განათლების სრული მისაწვდომობა და ერთნაირი მოლოდინი ყველა მოსწავლისაგან; განათლების მაღალი ხარისხი; მასწავლებელთა უწყვეტი პროფესიული განვითარება; კოლეგიალური მხარდაჭერა და თანამშრომლობა; შრომითი და საშემსრულებლო დისციპლინა.