ამინდის პროგნოზი

ბმულები

2023 წლის 20 მაისს თბილისში საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართულ უნივერსიტეტში ჩატარდა ფინალური ტური 76-ე სასწავლო-კვლევითი კონფერენციისა, სადაც მონაწილეობას ღებულობდა სსიპ ქალაქ ბათუმის N8 საჯარო სკოლის XI-ე კლასის მოსწავლეები: ანა დავითაძე და ლიკა გაბაიძე, რომლებმაც ქიმიის სექციაში გაიმარჯვეს. მათ გადაეცათ სიგელები.

 

სკოლის  სტრატეგიული  ხედვა

ჩვენი სკოლა ამზადებს მოსწავლეებს წარმატებული მომავლისათვის.

სკოლის მისია

ჩვენი სკოლა მოსწავლეების წარმატებული მომავლისათვის მომზადებას მიაღწევს იმით, რომ უზრუნვლყოფს უსაფრთხო და წამახალისებელ გარემოს, განათლების სრულ მისაწვდომობას და ერთნაირ მოლოდინს ყველა მოსწავლისათვის, სწავლა-სწავლების პროცესში საფეხურებრივი სტანდარტებისა და წლიური პროგრამების ძირეული პრინციპების დაცვას, მასწავლებელთა უწყვეტ პროფესიულ განვითარებას.