ამინდის პროგნოზი

ბმულები


კლუბის (ჯგუფის) სახელია - მომავლის სუპერგმირები.

სლოგანი: ,,შენ შეგიძლია გახდე სუპერგმირი მათთვის და იყო მაგალითი იმისა, რომ მათ შეუძლიათ გახდნენ ორიენტირებულნი მომავლისათვის".მიზანი: კლუბის მიზანია ახალგაზრდების განვითარება. კლუბი მათ სწავლასთან ასოცირებულ საკითხებში დაეხმარება და ხელს შეუწყობს, რომ მეტად საინტერესოდ აქციოს მათი განათლება თუ მომავალი. კლუბი ჩართავს N8 საჯარო სკოლის მოსწავლეებს ამა თუ იმ პროექტებში, რომელიც მორგებულია არაფორმალურ განათლებაზე. კლუბი გეგმავს ღონისძიებებს და სხვადასხვა აქტივობებს.

სტრატეგია: კლუბის სტრატეგიული გეგმა შედგება იმ მნიშვნელოვანი ფაქტორებით, როგორიცაა ახალგაზრდული გუნდის შექმნა ანუ კლუბის წევრების მიზნობრივი შერჩევა, რომელიც იქნება შემდგარი 20 წევრისგან. შემდგომ გუნდი წარადგენს შექმნილ პროექტებს იმ დაწესებულებებთან ერთად, როგორიცაა არასამთავრობო ორგანიზაციები. აქედან გამომდინარე ისინი მოიზიდავენ სპონსორებს და ერთობლივად განახორციელებენ მოცემულ პროექტებს.

 

სკოლის სტრატეგიული ხედვა

შევქმნათ ისეთი გარემო, სადაც ყველა მოსწავლე შეძლებს ცოდნის შეძენას, გამოყენებას, საზოგადოებრივი ცხოვრებისათვის საჭირო უნარ–­ჩვე­ვების გამომუშავებასა და საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვან გამოვლენას.

სკოლის მისია

აღზარდოს  დამოუკიდებელი, შემოქმედებითი, საკუთარი შესაძლებობის მუდმივად განვითარების შემძლე, ინფორმირებული და ამ ინფორმაციის ადეკვატურად გამოყენების უნარის მქონე, ბუნებრივი გარემოს დამცველი, კანონმორჩილი და ტოლერანტი მოქალაქე.

სკოლის  ღირებულებები

უსაფრთხო და წამახალისებელი გარემო; განათლების სრული მისაწვდომობა და ერთნაირი მოლოდინი ყველა მოსწავლისაგან; განათლების მაღალი ხარისხი; მასწავლებელთა უწყვეტი პროფესიული განვითარება; კოლეგიალური მხარდაჭერა და თანამშრომლობა; შრომითი და საშემსრულებლო დისციპლინა.