ამინდის პროგნოზი

ბმულები

ბათუმის მე-8 საჯარო სკოლაში, მე-9 ბ კლასში მიმდინარე სადამრიგებლო პროექტი “თანაგანმანათლებელი” აქტიურ ფაზაშია. პროექტი სექტემბრიდან დაიწყო და მიზნად ისახავს კლასსაათების პოპულარიზაციას, მოსწავლეებისა და მშობლების აქტიურ ჩართვას საგანმანათლებლო პროცესში. თითოეული თემა კლასის დამრიგებლის ია ბლაგიძის მიერ არის დაგეგმილი, ხოლო მისი ჩატარება მონაცვლეობით მოსწავლეებსა და მშობლებს ევალებათ, დამრიგებელი კი აწვდის საჭირო მასალას, აძლევს მიმართულებას. ამჯერად კიდევ ერთი აქტუალური თემის განხილვა შედგა, სათაურით “ჩემი როლი დედამიწის გადარჩენაში”.

შეხვედრა კლასის მშობელმა, აჭარის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს წარმომადგენელმა სალომე მიქელაძემ ჩაატარა Salome Mikeladze. ის შეეხო პრობლემატიკას, რაც დღეს დედამიწას აწუხებს. ისაუბრა აღნიშნული პრობლემების გამომწვევ მიზეზებზე, შემდეგ კი თითოეულმა მოსწავლემ იმსჯელა საკუთარი, როგორც მოქალაქის როლზე, დანიშნულებასა და ფუნქციაზე, დაასახელა რიგი აქტივობები,რისი განხორციელებითაც გარკვეულ ნაბიჯს გადადგამდა დედამიწის გადასარჩენად. მადლობა სალომეს პროექტში ჩართულობისა და საკუთარი გამოცდილების გაზიარებისთვის. დედამიწის გადასარჩენად დაიგეგმა სამომავლო აქტივობებიც  აქტივობა მოზარდებში აღნიშნული საკითხის მიმართ ცნობიერების ამაღლებას ემსახურება, საბოლოო ჯამში კი მოსწავლეებს კულტურული და სამოქალაქო შეგნებას უვითარებს. #თანაგანმანათლებელი #დედამიწისდღე #IXბკლასი

სკოლის  სტრატეგიული  ხედვა

ჩვენი სკოლა ამზადებს მოსწავლეებს წარმატებული მომავლისათვის.

სკოლის მისია

ჩვენი სკოლა მოსწავლეების წარმატებული მომავლისათვის მომზადებას მიაღწევს იმით, რომ უზრუნვლყოფს უსაფრთხო და წამახალისებელ გარემოს, განათლების სრულ მისაწვდომობას და ერთნაირ მოლოდინს ყველა მოსწავლისათვის, სწავლა-სწავლების პროცესში საფეხურებრივი სტანდარტებისა და წლიური პროგრამების ძირეული პრინციპების დაცვას, მასწავლებელთა უწყვეტ პროფესიულ განვითარებას.