ამინდის პროგნოზი

ბმულები

2022 წლის 12 ნოემბერს ილია ჭავჭავაძის სახელობის მუზეუმში ჩატარდა ახალი ინტეგრირებული საგანმანათლებლო პროგრამა: ,,ქართველი მგოსნები ბუნების შესახებ”. პროგრამაში მონაწილეობა მიიღო ქალაქ ბათუმის მე-8 საჯარო სკოლის IV ა კლასის მოსწავლეებმა, პედაგოგი ნინო ქარჩავა.
პროგრამის მიზანია: მოზარდ თაობაში ქართული პოეზიისა და ბუნებისადმი სიყვარულის ჩანერგვა.
ბუნების დაცვისათვის ზრუნვის სურვილის გამოწვევა.

 

სკოლის  სტრატეგიული  ხედვა

ჩვენი სკოლა ამზადებს მოსწავლეებს წარმატებული მომავლისათვის.

სკოლის მისია

ჩვენი სკოლა მოსწავლეების წარმატებული მომავლისათვის მომზადებას მიაღწევს იმით, რომ უზრუნვლყოფს უსაფრთხო და წამახალისებელ გარემოს, განათლების სრულ მისაწვდომობას და ერთნაირ მოლოდინს ყველა მოსწავლისათვის, სწავლა-სწავლების მაღალ სტანდარტებს, მასწავლებელთა უწყვეტ პროფესიულ განვითარებას.