ამინდის პროგნოზი

ბმულები

1) მხატვრულ–ზემოქმედებითი

  • ქორეოგრაფიული – ხელმძღვანელი :ე.ბერიძე
  • შემოქმედ მოსწავლეთა – ფ.სურმანიძე, მ. დოლიძე

2) საბუნებისმეტყველო

  • ეკოლოგთა – ნ. ქათამაძე
  • ქიმიის – ზ. ჯანელიძე
  • ფიზიკის – მ.ჩაგანავა

4) უცხოური ენების

  • რუსული – მ. ჭანტურია
  • ინგლისური – ნ. სტამბოლიშვილი
  • გერმანული – ნ. დიასამიძე
  • ფრანგული – ვ. დოლიძე

5) ხელგარჯილობის – ნ. აფღაზავა.

სკოლის  სტრატეგიული  ხედვა

ჩვენი სკოლა ამზადებს მოსწავლეებს წარმატებული მომავლისათვის.

სკოლის მისია

ჩვენი სკოლა მოსწავლეების წარმატებული მომავლისათვის მომზადებას მიაღწევს იმით, რომ უზრუნვლყოფს უსაფრთხო და წამახალისებელ გარემოს, განათლების სრულ მისაწვდომობას და ერთნაირ მოლოდინს ყველა მოსწავლისათვის, სწავლა-სწავლების მაღალ სტანდარტებს, მასწავლებელთა უწყვეტ პროფესიულ განვითარებას.