ამინდის პროგნოზი

ბმულები

სამეურვეო საბჭოში დიანა გოგიძე ამოიღეთ და მის მაგივრად ჩასვით - დარეჯან საითაძე;

ნინო ვარშანიძის ნაცვლად კი - ელენე გორგილაძე ჩასვით.

სკოლის  სტრატეგიული  ხედვა

ჩვენი სკოლა ამზადებს მოსწავლეებს წარმატებული მომავლისათვის.

სკოლის მისია

ჩვენი სკოლა მოსწავლეების წარმატებული მომავლისათვის მომზადებას მიაღწევს იმით, რომ უზრუნვლყოფს უსაფრთხო და წამახალისებელ გარემოს, განათლების სრულ მისაწვდომობას და ერთნაირ მოლოდინს ყველა მოსწავლისათვის, სწავლა-სწავლების მაღალ სტანდარტებს, მასწავლებელთა უწყვეტ პროფესიულ განვითარებას.