ამინდის პროგნოზი

ბმულები

 1. სარჯველაძე მანველიტა
 2. ნაკაიძე ნანა
 3. თევზაძე ლალი
 4. ჩხაიძე ნანა
 5. ქობულაძე დალი
 6. დავითაძე თინათინ
 7. ჩხაიძე ნინო
 8. ფასიეშვილი ლიანა
 9. არველაძე ლიანა
 10. რომანაძე ნანული
 11. სურმანიძე ფატმა
 12. მამულაძე ირინე
 1. თავართქილაძე ნანა
 2. წივწივაძე მადონა
 3. ქათამაძე ნინო
 4. ჩაგანავა მაია
 5. ჯანელიძე ზაირა
 6. ლორია ზეინაბ
 7. ჩაგანავა მარინა
 8. დოლიძე ინგა
 1. გორგილაძე იზოლდა
 2. ბერაძე ნაზიბროლა
 3. სვანიძე ნათელა
 4. მაკარაძე გულიკო
 5. ცეცხლაძე ადამ
 6. ბერიძე ნანა
 7. ბერაძე ნინო
 8. ქათამაძე იამზე
 9. გუმბერიძე ნათია
 1. გაბაიძე მაია
 2. ბრეგვაძე ლუბა
 3. გვინცაძე ბადრი
 4. ჭკუასელი როინ
 5. თავდგირიძე ნატალია
 6. წიწაშვილი ირინა
 7. ტაბიძე ლამზირა
 8. ბაქრაძე მზია

სკოლის  სტრატეგიული  ხედვა

ჩვენი სკოლა ამზადებს მოსწავლეებს წარმატებული მომავლისათვის.

სკოლის მისია

ჩვენი სკოლა მოსწავლეების წარმატებული მომავლისათვის მომზადებას მიაღწევს იმით, რომ უზრუნვლყოფს უსაფრთხო და წამახალისებელ გარემოს, განათლების სრულ მისაწვდომობას და ერთნაირ მოლოდინს ყველა მოსწავლისათვის, სწავლა-სწავლების მაღალ სტანდარტებს, მასწავლებელთა უწყვეტ პროფესიულ განვითარებას.