ამინდის პროგნოზი

ბმულები

1. მაია ჩაგანავა - თავმჯდომარე
2. ნელი აფხაზავა - მდივანი
3. მონიკა უგულავა - მშობელი
4. ნანა მგელაძე - მშობელი
5. ანა ამაღლობელი - მოსწავლე
6. ბაქარ თურმანიძე - მოსწავლე

სკოლის  სტრატეგიული  ხედვა

ჩვენი სკოლა ამზადებს მოსწავლეებს წარმატებული მომავლისათვის.

სკოლის მისია

ჩვენი სკოლა მოსწავლეების წარმატებული მომავლისათვის მომზადებას მიაღწევს იმით, რომ უზრუნვლყოფს უსაფრთხო და წამახალისებელ გარემოს, განათლების სრულ მისაწვდომობას და ერთნაირ მოლოდინს ყველა მოსწავლისათვის, სწავლა-სწავლების მაღალ სტანდარტებს, მასწავლებელთა უწყვეტ პროფესიულ განვითარებას.