ამინდის პროგნოზი

ბმულები

1. მჟავანაძე როზა (ნაცვლად ლელა ქათამაძისა) - დამლაგებელი
2. კაციაშვილი ლეილა (ნაცვლად ალიონა იაშენკოსა) - დამლაგებელი
3. ბარამიძე ვახტანგ (ნაცვლად მალხაზ კოპაძისა) - მუშა

სკოლის  სტრატეგიული  ხედვა

ჩვენი სკოლა ამზადებს მოსწავლეებს წარმატებული მომავლისათვის.

სკოლის მისია

ჩვენი სკოლა მოსწავლეების წარმატებული მომავლისათვის მომზადებას მიაღწევს იმით, რომ უზრუნვლყოფს უსაფრთხო და წამახალისებელ გარემოს, განათლების სრულ მისაწვდომობას და ერთნაირ მოლოდინს ყველა მოსწავლისათვის, სწავლა-სწავლების მაღალ სტანდარტებს, მასწავლებელთა უწყვეტ პროფესიულ განვითარებას.