ამინდის პროგნოზი

ბმულები

2013 წლის 5 დეკემბერს IVდ კლასის მოსწავლეებმა გამოუშვეს გაზეთი საგაკვეთილო თემასთნ დაკავშირებით „ჩემო სამშობლო, ჩემო მთაველო რა იქნებოდი ურუსთაველოდ““.

16 დეკემბერს კი გააკეთეს პროექტი „დიდოსტატები“

„ღმერთო შეაყვარე ქართველს

ქართველი და საქართველო,

რადგან ამ უკანასკნელს

არაფერი დაუშავებია!

სკოლის  სტრატეგიული  ხედვა

ჩვენი სკოლა ამზადებს მოსწავლეებს წარმატებული მომავლისათვის.

სკოლის მისია

ჩვენი სკოლა მოსწავლეების წარმატებული მომავლისათვის მომზადებას მიაღწევს იმით, რომ უზრუნვლყოფს უსაფრთხო და წამახალისებელ გარემოს, განათლების სრულ მისაწვდომობას და ერთნაირ მოლოდინს ყველა მოსწავლისათვის, სწავლა-სწავლების მაღალ სტანდარტებს, მასწავლებელთა უწყვეტ პროფესიულ განვითარებას.