ამინდის პროგნოზი

ბმულები

2014 წლის 28 თებერვლიდან 9 მარტის ჩათვლით IV დ კლასის მოსწავლეებმა გააკეთეს პროექტი თემაძე „ქალს მშვენიერ ქალს“, რომელშიც გაერთიანებული იყო ორი თემა: „დედა“ და „ქალი“. „ქალი სუსტია მაგრამ დედაა ძლიერი“!

სკოლის  სტრატეგიული  ხედვა

ჩვენი სკოლა ამზადებს მოსწავლეებს წარმატებული მომავლისათვის.

სკოლის მისია

ჩვენი სკოლა მოსწავლეების წარმატებული მომავლისათვის მომზადებას მიაღწევს იმით, რომ უზრუნვლყოფს უსაფრთხო და წამახალისებელ გარემოს, განათლების სრულ მისაწვდომობას და ერთნაირ მოლოდინს ყველა მოსწავლისათვის, სწავლა-სწავლების მაღალ სტანდარტებს, მასწავლებელთა უწყვეტ პროფესიულ განვითარებას.