ამინდის პროგნოზი

ბმულები

VII დ კლასი - როლური თამაში ქართული ენისა და ლიტერატურის გაკვეთილზე.
ლუარსაბი - გიგი უმეთაძე
დარეჯანი - მარიამ ჯღარკავა
ავტორი - ლუკა კვირკვაია
პედაგოგი - ლალი თევზაძე

 

სკოლის  სტრატეგიული  ხედვა

ჩვენი სკოლა ამზადებს მოსწავლეებს წარმატებული მომავლისათვის.

სკოლის მისია

ჩვენი სკოლა მოსწავლეების წარმატებული მომავლისათვის მომზადებას მიაღწევს იმით, რომ უზრუნვლყოფს უსაფრთხო და წამახალისებელ გარემოს, განათლების სრულ მისაწვდომობას და ერთნაირ მოლოდინს ყველა მოსწავლისათვის, სწავლა-სწავლების მაღალ სტანდარტებს, მასწავლებელთა უწყვეტ პროფესიულ განვითარებას.