ამინდის პროგნოზი

ბმულები

VII დ კლასი - როლური თამაში - ,,სასამართლო". ვაჟა-ფშაველას ნაწარმოებების (,,ია", ,,მთის წყარო", ,,შვლის ნუკრის ნაამბობი", ,,კლდემ მხოლოდ ერთხელ სთქვა") მიხედვით.  
სსიპ ქალაქ ბათუმის N8 საჯარო სკოლა 

 

სკოლის  სტრატეგიული  ხედვა

ჩვენი სკოლა ამზადებს მოსწავლეებს წარმატებული მომავლისათვის.

სკოლის მისია

ჩვენი სკოლა მოსწავლეების წარმატებული მომავლისათვის მომზადებას მიაღწევს იმით, რომ უზრუნვლყოფს უსაფრთხო და წამახალისებელ გარემოს, განათლების სრულ მისაწვდომობას და ერთნაირ მოლოდინს ყველა მოსწავლისათვის, სწავლა-სწავლების მაღალ სტანდარტებს, მასწავლებელთა უწყვეტ პროფესიულ განვითარებას.